Vad vi gör

ADAKT är verksamt inom affärs-, innovations-  och verksamhetsutveckling. Både på ren strategisk nivå till taktiskt genomförande och införande av lösning. Utmaningar eller komplexa frågor som behöver lösas inom en begränsad tid.


Vi verkar inom hela värdekedjan från idéfas, utveckling, produktion till kundförhandlingar och marknads-etablering. Rollen kan vara som projektledare, rådgivare eller coach.


ADAKT åtar sig även specifika lednings-uppgifter inom en verksamhet. Vi agerar på alla nivåer i ett företag även på styrelse och ägarnivå. Vi attraheras av utmanande och komplex frågeställningar och vi levererar  alltid tydliga resultat.


Vi är utbildade i PROPS® modellen för projektledning och LOTS® metodiken för ledning och genomförandet av utmaningar till implementering och uppföljning.