Vad vi gör

ADAKT är verksamt inom digitalisering, hållbarhet och innovationer med affärs-, innovations  och verksamhets-utveckling. Från ren strategisk nivå till taktiskt genomförande och införande av lösning.


Vi verkar inom hela värdekedjan i ett bolag från idéfas, utveckling, produktion till kundförhandlingar och marknadsetablering. Rollen kan vara som projektledare, rådgivare eller coach.


ADAKT åtar sig även specifika ledningsuppgifter inom en verksamhet. Vi agerar på alla nivåer i ett företag även på styrelse och ägarnivå. Där andra inte lyckats eller där utmaningen är tuff och komplex kan vi leverera tydliga resultat.


Vi är utbildade i PROPS® modellen för projektledning och LOTS® metodiken för ledning och genomförandet av utmaningar till implementering och uppföljning.

" Din partner  för digitalisering, hållbarhet och innovationer"

Vår kompetens och erfarenhet

ADAKT har över 20 års erfarenhet från industri inom olika branscher verksamma inom produkt- och tjänstetillverkning på en nationell eller internationell marknad. I branscher som verkstad, IT, telekom, e-handel, tjänster, medicinsk teknik och livsmedel.


Kari Gustafsson har ledarerfarenhet med personalansvar i olika ledande positioner från internationella företag till mindre bolag (även rena start-ups) och organisationer.  Kari har själv medverkat i utveckling till marknadslansering av flera produkter- och tjänster på en internationell marknad som etablerat en betydande uthållig försäljning.


Som investor har Kari medverkat vid kommersialiseringen av ett ett stort antal  idéer, byggt flera bolag och medverkat till bildandet av ett antal regionala rikskapitalfonder för tidiga skeden. Även i ett antal "non-profit" projekt som etableringen av lokal syproduktion i Indien för utsatta kvinnor och finansieringen och etableringen av en ny livsmedelsaffär i Roslagen.

Copyright © All Rights Reserved